Aylık Arşivler: Nisan 2018

  • Asp.Net Web Api Dosya İndirme

    Merhaba Arkadaşlar, Web api'de yapılan istekte dosya indirmek için, action içerisinde şuna benzer bir yöntem izleyebilirsiniz.  [HttpGet] public HttpResponseMessage DownloadFile() { var filePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/") + "Content/sample.pdf"; HttpResponseMessage result = new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK); var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Open); result.Content = new StreamContent(stream); result.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/pdf"); result.Content.Headers.ContentDisposition = new ContentDispositionHeaderValue("attachment"); return result; }