Asp.Net Mvc Razor View Engine Bölüm 2 (Asp.Net Mvc Yazı Dizisi – 9)

Asp.net mvc Razor view engine

Önceki Yazı : Asp.Net Mvc Razor View Engine Bölüm 1 (Asp.Net Mvc Yazı Dizisi – 8)

Merhaba Arkadaşlar,

Hatırlayacağınız üzere, önceki yazımızda Razor View Engine'yi genel olarak işlemiş, "@" operatörünün kullanımını görmüş, tek ve çok satırlı kod bloklarını nasıl kullanacağımızı incelemiş, değişkenlerle çalışmış, sunucu taraflı olarak yorum satırlarını nasıl kullanabileceğimize bakmıştık.

Bugünkü yazımızda kontrol yapılarını inceleyeceğiz.

Kontrol yapıları : Kod akışında bir duruma, bir şarta göre, akışın farklı şekilde yönlendirilmesini sağlayan yapılardır. if, else ve switch yapıları mevcuttur.

Bu kısa bilgileri verdikten sonra, şimdi kontrol yapılarını incelemeye başlayalım.

If Kontrol Yapısı

 • Ardından eğer kullanıcının yaşı 15'ten büyükse ekrana büyük, değilse küçük yazacak bir kontrole ihtiyacımız olduğunu düşünelim ve sayfanın altına şu kodlarımızı ekleyelim;
@{
  byte yas = 20;
}
<p>Kullanıcının yaşı 15'den büyük mü?</p>
@if (yas>15)
{
<p>Evet büyük.</p>
}
 • Kodlarımızı ekleyip, projeyi çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntüyü alacağız. Visual Studio ya da Mvc sürümüne göre değişiklik gösterebilir 

Kontrol yapısı

Görüldüğü üzere, şart sağlandığı için if ifadesinin içerisine girerek ekrana <p>Evet büyük.</p> içeriğini ekledi. Yukarıda kullandığımız kod tek şartlı idi ve önceki dersimizde işlediğimiz tek satırlı kod blokları konusuna uymaktadır.

If – Else Kontrol Yapısı

– Peki if else sistemini kullanmak istediğimizde ne yapacağız?

Bunun için kullanmamız gereken yapı ise, yine önceki dersimizde işlediğimiz, çok satırlı kod blokları konusuna uygunluk göstermektedir. Şimdi bir de if else için bir deneme yapalım.

 • Açık olan About.cshtml dosyasına önceki maddede eklediğimiz if kodlarını aşağıdaki kodlar ile değiştirelim.
@{
  byte yas = 13;
}
<p>Kullanıcının yaşı 15'den büyük mü?</p>
@{
if (yas>15)
{
<p>Evet büyük.</p>
}
else
{
 <p>Hayır büyük değil.</p>
}
}

Projemizi yeniden çalıştırdığımızda, yaşı 13 yaptığımız için ve else şartına atama yaptığımız için, else bloğundaki <p>Hayır büyük değil.</p> kısmı ekrana yazıldı. Dikkat edileceği üzere, çok satırlı bloklarda kullanılan @{...} kısmı kullanıldı.

Else koşulu

If – Else If – Else Kontrol Yapısı

Bu koşulda ise aynı if – else koşulunda kullandığımız yapıyı kullanıyoruz.

 • Yukarıda yazdığımız kodları, aşağıdaki kodlar ile değiştirelim.
@{
  byte yas = 15;
}
<p>Kullanıcının yaşı 15'den büyükmü?</p>
@{
  if (yas > 15)
  {
    <p>Evet büyük.</p>
  }
  else if (yas == 15)
  {
    <p>Yaşı 15.</p>
  }
  else
  {
    <p>Hayır büyük değil.</p>
  }
}

Else if koşulu

Koşulumuza yaşın 15'e eşit olup olmadığına dair bir koşul daha eklemiş olduk.

Switch Kontrol Yapısı

Kullanımı olan bir diğer kontrol yapısı Switch'i işleyelim. Yukarıdaki kodlarımızı, aşağıdaki kodlarımızla güncelleyelim;

@{
  byte yas = 15;
}
<p>Kullanıcının yaşı 15'den büyükmü?</p>
@{
  switch (yas)
  {
    case 14:
      <p>Yaşı 15'den küçük</p>
      break;
    case 15:
    <p>Yaşı 15</p>
      break;
    case 16:
    <p>Yaşı 15'den büyük</p>
      break;
  }
}

Switch koşulu

Projemizi çalıştırdığımızda yaşın 15'e eşit olduğunu göreceğiz.

Bir yazımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Sonraki yazımızda ise Razor View Engine Bölüm 3 konusunu işleyeceğiz.

Hepinize kolaylıklar diliyorum.