Asp.Net Mvc Nedir? (Asp.Net Mvc Yazı Dizisi – 1)

Mvc mimarisi

Asp.Net Mvc, Microsoft firmasının, yine kendi çıkardığı Web Forms mimarisine alternatif olarak piyasaya sürdüğü web uygulamaları geliştirme çatısıdır (framework).

Sürüm Bilgileri

 • CTP – 10 Aralık 2007
 • 1.0 – 13 Mart 2009
 • 2.0 – 10 Mart 2010
 • 3.0 – 13 Ocak 2011
 • 3.1 – 11 Nisan 2011
 • 4.0 – 15 Ağustos 2012
 • 5.0 – 17 Ekim 2013

Asp.Net Mvc çatısı, mimari açısından Model View Controller'i kullanmaktadır.

– Peki nedir bu Model View Controller?

Bu mimaride proje, 

 1. Veri katmanı (Model),
 2. Görsel sunum katmanı (View),
 3. Kontrolcü,iş akış katmanı (Controller)

​olarak 3 parçaya ayrılır.

Böylelikle projenin yönetimi kolaylaşmakta ve hata giderimi (debug) işlemleri daha kontrollü ve basit hale gelmektedir.

 • Model (Veri) Katmanı : Projede ki veritabanının ve yapı üzerinde kullanılacak her türlü veri kaynaklarının sınıflar (class) halinde toplanıp gruplandırıldığı katman işlevini görmektedir.
 • Controller (İş Akış) Katmanı Model (Veri) ile View (Görsel) katmanı arasında ki bağlantıyı sağlayan katmandır. Bu katman, Model katmanında ki veriyi alıp işleyerek View katmanına göndermekle yükümlüdür. Bunun dışında ayrıca web sitesine gelen istekleri de (bir sayfanın çağırılması vb.), bu kısım karşılayarak, istenilen veriyi alıp View katmanına aktarır.
 • View (Görsel) Katmanı : Model (Veri) katmanında ki verinin Controller (İş Akış) katmanında işlenip gönderildiği ve gönderilen bu verinin, görsel açıdan düzenlenerek istemciye sunulduğu katmandır. Bu katman web tarayıcı üzerinde görüntülenen kısımdır. Ziyaretçi bu katman ile etkileşimde bulunur. Javascript, Css, Html gibi yapılardan oluşur.