Asp.Net Mvc – Web Helper'ler (Asp.Net Mvc Yazı Dizisi – 17)
Makale resmi

Önceki Yazı : Asp.Net Mvc – Html Helper'ler (Asp.Net Mvc Yazı Dizisi – 16)

Merhaba Arkadaşlar,

Önceki yazımızda, View tarafında kullanılarak html çıktı üreten Html Helper metodlarımızı öğrenmiştik. Bu metodlara ek olarak, yine Microsoft tarafından sunulan, System.Web.Helpers namespace içerisinde bulunan, Web Helpers şeklinde adlandırılan metodlarımız da bulunmaktadır.

Bu metodları kullanabilmek için iki şeye ihtiyacımız olacaktır.

  1. Projemizin referanslarında, System.Web.Helpers dll'sinin ekli olması (eğer ekli değilse Manage Nuget Package ile eklenebilir), 
  2. Web Helper'ı kullanacağımız View sayfamızın başında, @using System.Web.Helpers ifadesinin yazılı olması.

Yukarıdaki şartları sağladığımızda, Web Helper'ları kullanabiliyor olacağız.

Ben detaylarına girmeden, hızlıca metotları tanıtacağım. Detaylı bilgi için lütfen bakınız.

AntiForgery

Controller'den giden View sayfasının, geri döndüğünde, kötü niyetli olarak değiştirilip değiştirilmediğini kontrol eden bir güvenlik mekanizmasıdır.

Chart

Grafiksel gösterimli, veri grafikleri oluşturmaya yarar. Pasta dilim, sütun vb. grafik türleri bulunmaktadır.

Crypto

Verileri, MD5, SHA1 gibi metodlarla hash tipinde şifreleyebilmek için, gerekli metodları sunmaktadır.

ServerInfo

Sunucu hakkında, detaylı bilgiler sağlamaktadır.

WebCache

Verileri cache (önbellek) ye almamızı sağlayan, metodlar içerir.

WebGrid

Asp.Net Web Forms'da bulunan Grid'e benzer şekilde, verileri tablo halinde göstermeye yaramaktadır.

WebImage

Resimler üzerinde, yükleme, düzenleme, efekt işlemleri, kırpma, boyutlandırma gibi işlemler yapmamızı sağlamaktadır.

WebMail

SMTP üzerinden, mail göndermemize imkan tanıyan metodlar içermektedir.

Yukarıdaki metodları kullanırken, tek yapmamız gereken @ServerInfo.GetHtml() vb. şekilde çağırmaktır. Bazı metodlarda, @{...} içerisinde tanımlama işlemini yapmamız gerekebilir. Örneğin; 

@{

Chart gorsel=new Chart().AddLegend("")....

}

gibi.

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Sonraki dersimizde, blog projemize yeniden devam ediyor olacağız.

Hepinize kolaylıklar diliyorum.